E-Book Podstawy Rysunku

CZĘŚĆ 3.4. – MIERZENIE I WIZJERY

W ostatniej technice rysujemy pudełko na żywo. Rysując nie możesz zmieniać miejsca, z którego rysujesz, ponieważ każde przesunięcie spowoduje zmianę tego co widzisz. Musisz mierzyć na wyprostowanej ręce w łokciu, wyciągniętej przed siebie, z jednym okiem zamkniętym. Jak widać na zdjęciu mierzysz wszystko ołówkiem. Następne opisy kroków będą podobne tak jak w ćwiczeniu pierwszym. Zmierz …

CZĘŚĆ 3.4. – MIERZENIE I WIZJERY Read More »

CZĘŚĆ 3.2. – PLEXI – LINIA PIONOWA I POZIOMA

Teraz również posłużymy się płytką plexi, jednak narysujemy nasz pudełko w taki sposób, że będziemy wyszukiwać na jakiej wysokości i szerokości znajdują się np. rogi naszego pudełka, na jakiej szerokości są krawędzie pionowe lub w którym miejscu przecina się krawędź pudełka z linią poziomą i pionową przechodzącą przez środek. Zacznij tak jak w poprzednim ćwiczeniu …

CZĘŚĆ 3.2. – PLEXI – LINIA PIONOWA I POZIOMA Read More »

CZĘŚĆ 3.1. – GŁADKA PLEXI

Mając przymocowaną płytkę lub trzymając na wyciągniętej ręce, weź marker kredowy i narysuj nim widoczne krawędzie pudełka. Nic się nie stanie jeśli linie nie będą idealne. (Jeśli chcesz wykonać to ćwiczenie najpierw ze mną, to przyłóż płytkę do ekranu komputera lub wydrukuj zdjęcie w formacie A4, przyłóż plexi i wtedy odrysuj widoczne krawędzie). Wyznacz na …

CZĘŚĆ 3.1. – GŁADKA PLEXI Read More »

CZĘŚĆ 3.3. – PLEXI SIATKA

W tym przypadku narysuj na swojej plexi siatkę złożoną z prostokątów albo kwadratów. Taka metoda pozwala na jeszcze dokładniejsze oddanie tego co chcesz skopiować przez to, że mamy o wiele więcej punktów odniesienia. W tej metodzie mierzenia będzie o wiele mniej, jednak jeśli myślisz o stosowaniu tej techniki w swoich pracach rysunkowych, to musisz taką …

CZĘŚĆ 3.3. – PLEXI SIATKA Read More »

CZĘŚĆ 1.2 – LINIE KRZYWE

Narysuj linie gładkie, idące w różne kształty płynne. Zwróć uwagę na jednostajny ruch ręki przy tym ćwiczeniu. Unikaj poszarpanej kreski, która pokazana jest po lewej stronie.

CZĘŚĆ 1.3 – CIENIOWANIE

Tu pokazane jest szrafowanie, czyli cieniowanie. To po lewej stronie nie jest dobre, ponieważ ilość kresek jest za rzadka. Aby powstała plama spróbuj cieniować kreskami blisko siebie, a nawet nakładaj kolejne warstwy, aby zaczęła powstawać plama. Teraz pokażę dwa sposoby cieniowania. To po lewej będzie nie do końca dobre, to po prawej stronie będzie poprawne. …

CZĘŚĆ 1.3 – CIENIOWANIE Read More »

CZĘŚĆ 1.4 – LINIE PROSTE

Będziemy ćwiczyć rysowanie prostych linii pionowych oraz poziomych z pomocą kropek. Najpierw postaw jedną kropkę blisko lewej krawędzi kartki. Teraz chwyć ołówek w taki sposób, aby grafit dotykał lewej krawędzi kartki, a paznokciem lub palcem zaznacz szerokość od tej krawędzi do kropki. Ołówek powinien być trzymany poziomo. Trzymając tą szerokość, odłóż ją w kilku miejscach …

CZĘŚĆ 1.4 – LINIE PROSTE Read More »

CZĘŚĆ 1.5 – LINIE PROSTE I CIENIOWANIE

Kolejne bardzo rozwijające ćwiczenie, które łączy rysowanie prostych linii oraz cieniowanie. Zaczynamy od zaznaczenia kilku/kilkunastu punktów na kartce papieru. Łączymy w dowolny sposób nasze punkty prostymi kreskami. Nie musisz od razu narysować idealnej linii, możesz najpierw zamaszyście postawić kreskę z jednego punktu w kierunku drugiego, potem z drugiego do pierwszego, a trzeci ruch niech scali …

CZĘŚĆ 1.5 – LINIE PROSTE I CIENIOWANIE Read More »

CZĘŚĆ 1.1. – CHWYT OŁÓWKA

W tym ćwiczeniu skupiamy się na różnych chwytach ołówka. Spróbuj narysować linie proste poziome i pionowe oraz kilka kresek szrafowanych, trzymając ołówek w różny sposób. Znajdź najbardziej wygodny sposób i używaj go przy tworzeniu prac rysunkowych.

Shopping Cart