4.3. PERSPEKTYWA DWUZBIEGOWA

Tak jak w poprzednim ćwiczeniu, tak tutaj narysuj oś główną pionową oraz linię horyzontu. Jednak oś pionową przesuń trochę w bok. Niech będzie oddalona od prawej krawędzi kartki o 21 cm. Pamiętaj, że ta oś to nadal linia przechodząca przez środek ciała człowieka, tzw. „trzecie oko”.

Zaznacz punkt obserwacji oddalony 12 cm od miejsca przecięcia osi pionowej z horyzontem. Od niego wyznacz stożek widzenia i oznacz go okręgiem. Teraz rysujemy perspektywę dwuzbiegową, dlatego musimy ustalić któryś z dwóch punktów zbiegu na horyzoncie. Po prawej stronie zaznacz prawy punkt zbiegu, niech będzie oddalony od środka o 11 cm.

Połącz linią punkt obserwacji oraz prawy punkt zbiegu. Teraz aby wyznaczyć lewy punkt zbiegu, przyłóż ekierkę do linii, którą narysowałeś w taki sposób, aby stworzyć kąt prosty w lewym kierunku (to dlatego, że w rzucie z góry pudełko ma wobec swoich krawędzi kąty proste). Narysuj linię i tam, gdzie przetnie się z horyzontem, tam zaznacz lewy punkt zbiegu. Z obu punktów zbiegu narysuj po dwie linie przecinające się w obrębie stożka widzenia.

Miejsca przecięć tworzą prostokąt w perspektywie. Z jego wierzchołków narysuj linie pionowe do góry. Powyżej linii horyzontu narysuj linię do zbiegu i zaznacz miejsca, gdzie przecina się ta linia z pionami. Pamiętaj, aby uważnie sprawdzać które linie przecinają się z którymi pionami (zawsze patrz od którego do którego pionu utworzona była dolna krawędź pudełka).

Z miejsc przecięcia narysuj linię do drugiego zbiegu. Stwórz również takie linie do zbiegu, które będą znajdować się bliżej linii horyzontu. Dzięki temu tak jak w poprzednim ćwiczeniu narysujemy dwa pudełka – jedno powyżej, a drugie poniżej horyzontu.

Połącz ostatnie linie do zbiegu oraz popraw krawędzie widoczne. Narysuj takim samym sposobem pudełka, które znajdują się poza obrębem okręgu. Znowu można zauważyć nienaturalne deformacje, których w ramach kursu będziemy unikać.