4.5. PERSPEKTYWA JEDNOZBIEGOWA ŻABIA

Tak naprawdę wszystko co będziemy teraz rysować w tym ćwiczeniu będzie się powtarzać z poprzednim z tą różnicą, że wszystko będziemy robić w odbiciu lustrzanym. To co było na górze, będzie na dole. Narysuj oś główną pionową przechodzącą przez środek kartki oraz linię horyzontu znajdującą się w odległości 8 cm od dolnej krawędzi kartki. Zauważ, że linia horyzontu będzie znajdować się w dolnej części kartki.

Do miejsca przecięcia tych linii przyłóż kątomierz i zaznacz kąt 20 ˚ w górę w prawo. To kąt pod którym obserwator ogląda pudełko. Oczywiście znajduje się na wprost pudełka ale patrzy na nie z dołu do góry. Teraz narysuj poziom wzroku, czyli interpretację osi oczu, pod którym kątem patrzą na widok pudełka. Ta linia pozioma znajduje się na wysokości 10,8 cm od dolnej krawędzi kartki. W miejscu przecięcia z kątem 20 ˚ oznacz punkt obserwacji.

Z punktu obserwacji przyłóż ekierkę tak, aby pokrywała się z kątem 20 ˚ i narysuj linię przecinającą się z osią główną pionową. To miejsce przecięcia to pionowy punkt zbiegu. Z punktu obserwacji narysuj stożek widzenia, czyli 30 ˚ w górę i 30 ˚ w dół. Kiedy linie się przetną z linią pionową, narysuj okrąg przechodzący przez te miejsca przecięcia. Nóżka powinna znajdować się zawsze w miejscu przecięcia poziomu wzroku i osi pionowej.

Z linii horyzontu, ze środka, narysuj linie do zbiegu. Dorysuj linie poziome i zaznacz powstały prostokąt w perspektywie. Z wierzchołków poprowadź linie do pionowego punktu zbiegu. Jak widzisz, kiedy patrzymy na jakiś widok pod kątem, to nasze krawędzie pionowe zamieniają się w krawędzie pochyłe do pionowej osi głównej.

Dorysuj pozostałe linie do zbiegu na horyzoncie oraz krawędzie poziome. Wzmocnij widoczne krawędzie. Zacznij zwracać uwagę w codziennym życiu czy przypadkiem nie zdarzają się sytuacje, kiedy oglądasz jakiś prostopadłościenny przedmiot pod kątem, a jego krawędzie zaczynają się zwężać w górę.