4.6. PERSPEKTYWA DWUZBIEGOWA PTASIA

Narysuj linię horyzontu znajdującą się w odległości 6,5 cm od górnej krawędzi kartki. Oś główna pionowa oddalona jest 21 cm od prawej krawędzi kartki.

Z miejsca przecięcia osi pionowej oraz linii horyzontu wykreśl kąt 20˚ w lewo w dół. Narysuj poziom wzroku znajdujący się w odległości 9 cm od górnej krawędzi kartki. Miejsce przecięcia z kątem 20 ˚ to punkt obserwacji. Zaznacz go i poprowadź z niego stożek widzenia, czyli kąt 30 ˚ w górę i 30 ˚ w dół. Narysuj okrąg.

Zaznacz prawy punkt zbiegu. Niech będzie oddalony od środka o 5 cm. Poprowadź od niego linię łączącą ze zbiegiem znajdującym się na osi głównej pionowej. Teraz, żeby wyznaczyć lewy punkt zbiegu, przyłóż ekierkę do tej linii ale w taki sposób, żeby jej druga krawędź pokrywała się ze środkiem przecięcia poziomu wzroku i osi pionowej. Narysuj linię i oznacz miejsce przecięcia z linią horyzontu – to nasz lewy punkt zbiegu.

Z lewego punktu zbiegu poprowadź linię do pionowego punktu zbiegu. Narysuj z pomocą ekierki linię prostą prostopadłą również przechodzącą przez środek przecięcia poziomu wzroku i osi pionowej. Zauważ, że linia ta pokrywa się z prawym punktem zbiegu. Tego kroku nie musisz wykonywać, ale dzięki niemu można sprawdzić, czy na pewno mamy dobrze wyznaczoną konstrukcję.

Z punktów zbiegu narysuj po dwie linie, które się ze sobą przetną i utworzą prostokątną płaszczyznę w perspektywie. Z wierzchołków narysuj linie prowadzące do pionowego punktu zbiegu.

Narysuj dolną podstawę pudełka. Pamiętaj, żeby zwracać uwagę która linia z którą się przecina, i która tak naprawdę jest prawidłowa! Zawsze patrz wtedy na już stworzoną podstawę, w tym przypadku górną. Jeżeli krawędź do lewego zbiegu mieści się między 1 a 3 linią idącą do pionowego punktu zbiegu, to oznacza, że dolna krawędź, która również zbiega się w lewo, także będzie posiadać taką szerokość.

Dorysuj tylne krawędzie do zbiegu. Popraw widoczne krawędzie. Takim sposobem stworzyliśmy pudełko w perspektywie trójzbiegowej ptasiej, czyli zamieniliśmy perspektywę dwuzbiegową, ponieważ obserwator patrzy na to pudełko pod kątem w dół.