5.1. KONSTRUKCJA CIENIA RZUCONEGO

Narysuj 4 linie pionowe, które będą reprezentować kije zbite w ziemię. To od nich będziemy konstruować cień rzucony. Do każdego kija dorysuj obok niego gwiazdkę taką, jak jest pokazana na skanie. Ta gwiazdka to roboczy rysunek tego jak będziemy patrzeć na nasz kij od góry. Znajduje się on w miejscu przecięcia się gwiazdki.

Z górnego wierzchołka rysujemy linię, która jest kątem padania promieni ze źródła światła. W następnych ćwiczeniach pokażę jak wygląda dokładna konstrukcja. Na tę chwilę wystarczy, żebyś wiedział, że kąt ZAWSZE określamy rysując go na górnej podstawie. Z dolnego wierzchołka rysujemy kierunek cienia. Miejsce przecięcia obu linii wyznacza nam koniec cienia. Popraw te cienie mocniejszą linią.

Narysuj tą samą sytuację, jednak z różnych stron. Gwiazdka ma 8 odnóg od środka, które rozchodzą się na boki. Potraktuj te linie jako kierunki cienia. Wyznacz na której linii znajduje się słońce i pamiętaj, że właśnie zgodnie z tym kierunkiem kształtuje się cień. Tutaj nie ma konkretnego kąta padania promieni. Kąt wyznacz jaki chcesz, byle by przecinał kierunek cienia. W dalszej części wytłumaczę od czego to wszystko zależy.