5.10. CIEŃ RZUCONY NA POCHYLONĄ ŚCIANĘ

Aby utworzyć przechyloną ścianę, potrzebujemy pochylni. Na samym początku stwórz elipsę, linie w kierunku jednego zbiegu, sprawdź miejsce styku i narysuj linię do przeciwnego kierunku. Wobec tego kierunku drugiego narysuj linie styczne do elipsy. Zaznacz mocniej powstały kwadrat w perspektywie.

Narysuj z tylnej krawędzi dwie pionowe linie do góry a potem linię do zbiegu przecinającą te dwie pionowe. Z miejsca przecięć poprowadź linię do wierzchołków kwadratu znajdujące się z lewej strony. Narysuj patyk, od którego będziemy rzucać cień.

Narysuj przekrój podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu. Najpierw narysuj kierunek cienia. Tam, gdzie się przetnie z krawędzią ściany, która zmienia się w pionową, wyciągnij pionową linię do góry aż przetnie się z linią do zbiegu. Potem połącz miejsca przecięć i voila! Powstał przekrój. Znowu go możesz potraktować jak coś, co kroisz nożem. Narysuj kąt padania promieni i zaznacz mocniej powstały cień.