5.2. CIEŃ RZUCONY – SŁOŃCE PRZED WIDZEM

Aby rozpocząć dokładną konstrukcję cienia rzuconego oraz pokazać jak zachowuje się w szerszym otoczeniu, narysuj horyzont oraz pionową linię przez środek. Czym jest horyzont powinieneś wiedzieć z poprzedniej lekcji. Natomiast ta pionowa linia to linia, na której znajdować się będzie słońce. Słońce rzutujemy na linię horyzontu, punkt rzutowania znajduje się dokładnie pod słońcem na linii horyzontu.

Teraz narysuj kilka patyków wbitych w ziemię. To oczywiście pewna interpretacja bo jak widać na rysunku mamy po prostu pionowe linie. Narysuj z ich dolnych wierzchołków kierunki cienia. Ten kierunek ZAWSZE zbiega się do miejsca, gdzie horyzont przecina się z pionową osią słońca.

Teraz to będzie może trudne do zrozumienia ale… już tłumaczę. Twoje słońce jeśli jest za Tobą, na rysunku musisz zaznaczyć na pionowej linii ale poniżej horyzontu. To może wydawać się na tą chwilę dziwne, jednak zaraz zobaczysz co się dzieje jak słońce jest przed nami. Zaznacz miejsca przecięć i popraw cień rzucony.

Narysuj teraz tą samą sytuację do momentu narysowania kąta padania promieni. Teraz załóżmy, że słońce widzimy, jest przed nami. W takiej sytuacji słońce umieszczamy na pionowej osi powyżej horyzontu. Dopiero teraz narysuj linie, które idą ze słońca przez górne wierzchołki patyków. Zaznacz miejsca przecięć i popraw cień rzucony.