5.3. CIEŃ RZUCONY – SŁOŃCE ZA WIDZEM

Doprowadź do tego samego momentu jak w poprzednim ćwiczeniu. Tutaj zmianą będzie usytuowanie słońca, które będzie mieć swoją reprezentację poniżej linii horyzontu.

Wyznacz wysokość słońca i wyciągnij z niego kąty padania promieni przechodzące przez górne wierzchołki patyków. Popraw cień rzucony.