5.5. CIEŃ RZUCONY – ZMIANA SZEROKOŚCI SŁOŃCA

Aby pokazać różnicę w odległości źródła światła, narysuj taki sam schemat jak w poprzednim ćwiczeniu. Ustal taki sam patyk wbity w podłoże i dość wysoko ustal źródło światła. Na początek niech pionowa oś źródła światła znajduje się po prawej stronie.

Teraz przesuń tą oś trochę w kierunku kija. Zobacz co się dzieje z kierunkiem cienia – zmienia się. Mimo tego, że na rysunku widać również zmianę kąta padania promieni słonecznych to w rzeczywistości akurat ten aspekt jest niezmienny. To dlatego, że wysokość źródła światła jest niezmienna.

Jeśli słońce ustawimy bardzo blisko obiektu, to nasz cień będzie coraz bardziej „pionowy”. Więc analogicznie, im dalej znajduje się źródło światła od obiektu, tym cień będzie mieć kształt bardziej „poziomy”. Może brzmi to łopatologicznie, jednak dzięki temu można to łatwo zapamiętać.