5.6. BONUS – KONSTRUKCJA PROSTOPADŁOŚCIANIU

Ten bonus jest konieczny, ponieważ chcę Ci pokazać jak działa cień rzucony od prostopadłościennych brył. To głównie one otaczają nas. Dlatego przećwicz to na osobnej kartce. Narysuj linię horyzontu i poniżej elipsę. Narysuj ją podobną w proporcji i odległości od horyzontu jak na skanie. To dlaczego to rysujemy i czemu w taki sposób omówię w innej lekcji. Zaznacz punkt zbiegu znajdujący się na kartce papieru i narysuj dwie linie styczne z elipsą.

Te linie styczne wyznaczą nam kierunek drugiego zbiegu. Zaznacz sobie to miejsce styku i narysuj linię przechodzącą przez środek przecięcia osi krótkiej i długiej. Zgodnie z tym kierunkiem narysuj kolejne styczne, tyle że w kierunku drugiego zbiegu. Pamiętaj, że oba kierunki do zbiegu działają tak samo. To, że nie ma fizycznie na kartce zaznaczonego lewego punktu zbiegu nie znaczy, że on nie istnieje.

Dokańczając temat – gdybyśmy dokleili po lewej stronie kilka kartek papieru i wydłużylibyśmy linię do zbiegu i przecięłaby się ona z linią horyzontu, to utworzyłaby drugi punkt zbiegu. Dlatego pamiętaj, żeby linie bliżej horyzontu były bardziej płaskie, a te oddalone trochę pochyłe. Dorysuj z wierzchołków kwadratu pionowe linie do góry.

Zgodnie z wyznaczonymi kierunkami zbiegu, narysuj górną płaszczyznę. Możesz ją narysować na dowolnej wysokości. Polecam jednak robić to po kolei. Np. zaznacz najpierw jeden punkt na jakiejkolwiek krawędzi pionowej. Z niej dopiero narysuj linię do lewego i prawego zbiegu. Potem z miejsca przecięcia z kolejnymi pionami narysuj kolejne dwie linie do zbiegu lewego i prawego.

W celu stworzenia podstawy prostokątnej, wydłuż krawędzie kwadratu. Następnie narysuj dwie linie przecinające linie idące do prawego punktu zbiegu. Gdybyś chciał zbudować dłuższy w głębokości prostopadłościan, mógłbyś go stworzyć na tych krawędziach.

Teraz szerokość. Wystarczy, że narysujesz dwie linie poza obrębem kwadratu, które przetną się z wydłużonymi liniami do prawego zbiegu. W ten sposób możemy poszerzyć naszą bryłę.

Zbudujemy prostokątną płaszczyznę używając tych linii, które przed chwilą narysowaliśmy. Z miejsc przecięć narysuj pionowe linie do góry oraz wydłuż krawędzie do zbiegu. Teraz masz dolną podstawę naszego nowego prostopadłościanu.

Narysuj pozostałe krawędzie pionowe oraz do zbiegów. Pamiętaj, żeby nic nie dopowiadać! Tutaj cały czas poruszamy się tylko w trzech kierunkach – kierunek lewego zbiegu, kierunek prawego zbiegu oraz pion.