5.8. CIEŃ RZUCONY OD PUDEŁEK – SŁOŃCE ZA WIDZEM

Narysuj te same prostopadłościany lub bardzo zbliżone, abyś zobaczył różnicę w cieniach w różnych ustawieniach słońca. Tu słońce będzie za nami się znajdować.

Wyciągnij kąt padania promieni i pamiętaj, że on ZAWSZE przechodzi przez górne wierzchołki podstawy górnej naszych prostopadłościanów. Źródło światła ustal poniżej horyzontu.

Z punktu zbiegu kierunku cienia narysuj linie przechodzące przez wierzchołki dolnej podstawy prostopadłościanów.

Zaznacz miejsca przecięć. Dokładnie wódź palcem i ołówkiem, nie pomyl się!

Zaznacz kształt cieni rzuconych. W takim ustawieniu nie będziemy za wiele widzieć, ponieważ większa część cieni jest zasłonięta przez bryły.

Tym samym sposobem cieniowania co w poprzednim ćwiczeniu, pocieniuj cień własny i rzucony.