5.9. CIEŃ RZUCONY NA ŚCIANĘ PIONOWĄ

Narysuj prostopadłościan zgodnie z instrukcją podaną wcześniej. Narysuj obok niego pionowy patyk, który będzie rzucać cień na ścianę pudełka.

Narysuj kąt padania promieni z górnego wierzchołka oraz kierunek cienia z dolnego wierzchołka. Jeśli kierunek cienia napotyka przeszkodę, to musisz wyznaczyć przekrój, który powstaje przez miejsce przecięcia kierunku cienia z krawędziami prostopadłościanów. Z miejsca przecięć poprowadź pionowe linie do góry aż do przecięcia tych linii z liniami do zbiegu. Połącz linie na górnej podstawie.

Zaznacz miejsce przecięcia kąta padania promieni z kierunkiem cienia, który wzbił się na pionowej ścianie. Taki przekrój warto wykorzystywać, jeśli słońce jest nisko. Wtedy kąt padania promieni jest płaski i możliwe, że miejsce przecięcia będzie hen daleko.