6.1. WALEC – OD GÓRY DO BOKU

Zobaczysz teraz zmianę wyglądu okręgu w walcu. Będziemy iść od patrzenia od góry na walec, aby na końcu zobaczyć wygląd walca z boku. Dzięki temu zobaczysz działanie perspektywy i zamianę okręgu na elipsę.

Ta sama sytuacja dotyczy obiektów cylindrycznych, kiedy patrzymy na nie od dołu i przesuwamy się powoli w taki sposób, aby finalnie zobaczyć walec od boku.