6.3. ELIPSA – TALES

Narysujemy w ramach ćwiczeń poziome elipsy, dlatego zacznij od narysowania prostokąta, który będzie szerszy niż wyższy. Narysuj w nim przekątne.

W miejscu przecięcia narysuj linię pionową oraz poziomą. Są one oczywiście pod kątem 90 stopni, poza tym oś pionowa będzie osią krótką naszej elipsy, a pozioma będzie osią długą.

Podziel krawędzie prostokąta na równe części. W tym przypadku jest to dzielenie na 8 równych części. Jeśli chcesz to możesz podzielić np. na 6 czy 10 części. Po lewej stronie podzieliłam krawędzie metodą mierzenia i sprawdzania długością ołówka równych części, natomiast po prawej metodą dzielenia przekątnymi.

Aby łatwiej Ci było wykonać to ćwiczenie, wytrzyj gumką niepotrzebne linie. Zostaw pion i poziom, ewentualnie przekątne. Ponumeruj odcinki na krawędziach prostokąta w taki sposób jak na rysunku.

Połącz odpowiednie cyfry ze sobą, czyli 1 z 1, 2 z 2 itd. Łącz te punkty w każdej ćwiartce oddzielnie. Ważna jest tutaj precyzja, dlatego jeśli zrobisz to krzywo, to to ćwiczenie nie wyjdzie. Możesz wtedy się wspomóc linijką.

W każdej ćwiartce linie przecięły się w 6 miejscach. Nas interesują tylko te miejsca przecięć, które znajdują się najbliżej środka elipsy. W tym przypadku są to 3 punkty, zaznacz je.

Teraz mając aż 16 punktów pomocniczych, narysuj elipsę. Jeśli podzieliłbyś krawędzie na mniejszą ilość to wtedy miałbyś tych punktów mniej, im więcej tym więcej punktów.

Tą metodę szukania punktów należących do elipsy można sprawdzić na okręgu. Zauważ, że faktycznie działa. Piszę to, ponieważ jest w środowisku artystycznym uczona niestety zła metoda bazująca na rysowaniu przekątnych itd. To ćwiczenie i następne jest jak najbardziej poprawne.