6.4. ELIPSA – PAPIEREK

Narysuj tak jak w poprzednim ćwiczeniu prostokąt i wpisz w niego przekątne.

Zaznacz oś krótką oraz długą i oznacz literą A oraz B. Przyłóż kawałek papierka poziomo do lewej krawędzi prostokąta i zaznacz miejsce gdzie przechodzi oś pionowa.

Przyłóż papierek pionowo do dolnej krawędzi prostokąta i zaznacz miejsce gdzie przechodzi oś pozioma. Zwróć uwagę, żeby papierek dotknął lewej krawędzi prostokąta oraz dolnej tą samą krawędzią!

Teraz przykładaj papierek w taki sposób, aby z każdym obrotem zaznaczone punkty na papierku A i B najeżdżały na odpowiadające im osie, czyli A i B. Zaznacz kilka/ kilkanaście punktów. Pamiętaj, żeby nie pomylić strony papierka.

Narysuj elipsę przechodzącą przez zaznaczone punkty.

Pamiętaj, że te ćwiczenia mają pomóc Ci w tym, aby porzucić te metody za jakiś czas na rzecz rysowania elipsy od ręki bez konstrukcji. Narysuj w ramach ćwiczeń różne elipsy, węższe, szersze, pionowe itd.

Również ćwicz rysowanie elipsy z ręki w taki sposób, aby dopiero po narysowaniu jej wpisać w nią oś krótką i długą. Pamiętaj, że po pierwsze osie muszą być wobec siebie pod kątem prostym, a po drugie powinny łączyć najbardziej oddalone „brzuszki” elipsy, oraz te najbardziej spłaszczone. Są to odpowiednio miejsca najbardziej od siebie oddalone i znajdujące się najbliżej.