6.5. WALEC

Na podstawie zdjęcia narysujemy teraz walec. Będziemy częściowo opierać się na wyznaczaniu cienia rzuconego na podstawie lekcji poprzedniej. Jednak nie będziemy rysować osi źródła słońca ani horyzontu. Chciałabym, żebyś był w stanie nie tylko konstruować w sposób bardzo precyzyjny, ale w taki kiedy masz przed sobą realny przedmiot i musisz go narysować.

Zmierz relację szerokości walca do wysokości od osi długiej w górnej podstawie do osi długiej dolnej podstawy. Nie mamy zaznaczonych tych linii, dlatego musisz mierzyć tą odległość na bocznej krawędzi od miejsca najbardziej „wystającego brzuszka” elipsy u góry i u dołu. Narysuj prostokąt o tej proporcji, powinna wynosić 1:1 1/2. Narysuj przekątne i linię pionową w miejscu przecięcia.

Zaznacz wysokość osi krótkiej górnej elipsy. Powinna wynosić ¼ szerokości osi długiej. Narysuj elipsę. Wykorzystamy kierunek cienia do wyznaczenia dolnej elipsy. Narysuj przez środek dolnej elipsy kierunek cienia. Przez środek górnej elipsy również, jednak pamiętaj o prawach perspektywy – linia ta powinna się delikatnie zbiegać do lewego punktu zbiegu.

Z miejsc przecięcia elipsy górnej z kierunkiem cienia narysuj pionowe linie w dół. W miejscu przecięcia tych dwóch linii z kierunkiem cienia narysuj dolną elipsę. Możesz zauważyć, że stworzyliśmy przekrój naszego walca. Jest nim prostokąt, którego krawędzie zbiegają się tak jak kierunek cienia.

Musimy teraz zrzutować górną podstawę walca na podłoże. W poprzedniej lekcji używaliśmy interpretacji kija wbitego w ziemię. Narysuj dodatkowe linie pionowe na ścianach walca – będą one odpowiadać tym kijom. U dołu z tych pionów narysuj kierunek cienia, również z pionów przekroju. Linie te powinny się lekko zbiegać.

Z górnych wierzchołków patyków narysuj kąt padania promieni słonecznych. Wykorzystamy teraz to co było w poprzedniej lekcji – linie te powinny się lekko zbiegać w dół i podążać do niewidocznego pionyzontu. W miejscach przecięć z kierunkiem cienia zaznacz punkty i narysuj elipsę.

Nasz walec jest biały na białym tle i jak widać na zdjęciu – cień rzucony jest ciemniejszy od cienia własnego. Widzimy też ciemniejszy pasek cienia na walcu. Jest to cień rdzeniowy. Powstaje on tuż za granicą największego nasłonecznienia, czyli tam gdzie zaczyna nam powstawać cień. Dalej w lewo cień jest jaśniejszy, ponieważ działa światło odbite, które odbija fale elektromagnetyczne od kartki papieru.

Końcowa faza cieniowania. Cień rzucony szrafuj najlepiej zgodnie z kierunkiem cienia, natomiast ścianę walca pionowo.