6.6. ELIPSA PIONOWA – WAŁEK

Jak widzisz w przypadku rysowania obiektów takich jak wałek, gdzie okrąg nie jest podstawą obiektu elipsa jest „pionowa”. Ona nie jest idealnie pionowa, jej oś krótka zbiega się w kierunku drugiego zbiegu. W przypadku wałka drugim kierunkiem zbiegu jest krawędź wałka.

Narysuj oś wałka i wobec niego dwie proste prostopadłe, na których narysujesz elipsy. Najpierw narysuj elipsę znajdującą się bliżej nas a następnie wyciągnij styczne, które będą kierować się do zbiegu tak jak oś wałka. Zauważ, że nie dość, że elipsa oddalona od widza jest niższa to jest jeszcze szersza.