7.1. KWADRAT NA OKRĘGU

Ćwiczenie zacznij od narysowania trzech kwadratów z przekątnymi, osiami i wpisanymi w nimi okręgami. Niech z dwóch kwadratów narysowanych bliżej dolnej krawędzi kartki wychodzą pionowe linie w górę. Trzeci kwadrat niech będzie narysowany po lewej stronie. Na nim będę tłumaczyć zasadę działania przekątnych itp.

Na wydłużonych pionowych liniach od dwóch kwadratów, wyznacz na różnych wysokościach osie długie elips. Osie mogą być oddalone od siebie o równe odległości ale nie muszą. Narysuj pierwszą elipsę znajdującą się przy okręgu. Najlepiej, gdyby oś krótka mieściła się całkowitą ilość razy do horyzontu – od 5 do np. 9. Każda elipsa, nawet te mniejsze w wysokości również powinny mieścić się w wysokości do horyzontu taką samą ilość jak ta pierwsza elipsa!

Na elipsach znajdujących się po lewej narysuj styczne do punktu zbiegu, który znajduje się na środku na linii horyzontu oraz linie poziome. To perspektywa jednozbiegowa. Na prawym musimy przekręcić kwadrat. W tym celu narysuj sobie dowolną styczną pod jakimś kątem. Później kolejne dwie styczne, które będą pod kątem 90˚ oraz ostatnią styczną równoległą do pierwszej. Narysuj w utworzonym kwadracie osie i wyprowadź z nich piony do góry.

Na elipsach po prawej stronie połącz liniami miejsca styku zgodne z miejscami styku na kwadracie. Linie te pokazują nam kierunek prawego zbiegu. Narysuj styczne zgodne z tym kierunkiem. Z miejsc stycznych tych nowo powstałych linii narysuj kolejne linie, tym razem w kierunku lewego zbiegu. W stosunku do tego kierunku narysuj styczne.

Popraw krawędzie kwadratów. Ten cały „szum”, elipsy i punkty styczne pomogły nam w poprawny sposób narysować kwadraty – o to nam chodziło. Narysuj po lewej stronie na dole dwie elipsy i w podobny sposób jak wcześniej wyznacz kwadrat w perspektywie jedno i dwuzbiegowej. W kwadratach narysuj przekątne. Zwróć uwagę, że miejsce przecięcia jest wyżej niż przecięcie osi krótkiej i długiej. Przekątne dzielą nam płaszczyznę na dwie równe części.