8.1. ELIPSY W ŚCIANACH SZEŚCIANU

Narysuj sześcian na podstawie lekcji 7. Nie uwzględniaj jednak linii horyzontu ani pionowej osi słońca. Narysuj tą bryłę tak, aby była czytelna. Zrób ją na podstawie walca, ponieważ wykorzystamy jego właściwość.

Zaznacz przekątne w górnej podstawie sześcianu. Wyciągnij z miejsca przecięć linie w kierunku zbiegu prawego oraz lewego. Zaznacz kolorem oś długą i krótką elipsy. Zauważ, że elipsa jest „pozioma”. Wynika to z tego, że za każdym razem kiedy rysujemy elipsę, jej oś musi być prostopadła wobec płaszczyzny, na której jest rysowana. W naszym przypadku jest to krawędź pionowa sześcianu.

Narysuj przekątne na bocznych dwóch ścianach sześcianu. Z miejsca przecięć wyciągnij linie pionowe oraz do zbiegu.

W miejscu przecięć przekątnych narysuj linie prostopadłe wobec ściany, na której ją rysujesz. Czyli narysuj linie do przeciwnego zbiegu – na ścianie lewej linię do prawego zbiegu, i odwrotnie na prawej ścianie. Wobec tych linii narysuj linie prostopadłe. Będą to nasze osie długie i krótkie elips.

Wrysuj elipsy. Musisz zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze – elipsy powinny przechodzić przez 4 miejsca styku na środku każdej krawędzi kwadratu. Po drugie – elipsy powinny układać się odpowiednio pod kątem, tam jak układają się osie elips. W tym etapie często wychodzi, że trzeba sprawdzić czy osie elips są symetryczne. Jeśli nie są to narysuj je.