8.2. KULA – KONSTRUKCJA

Jeszcze raz narysuj sześcian – tym razem konstrukcyjnie, również korzystając z lekcji 7. Jednak zwróć uwagę, że prawy punkt zbiegu znajduje się w miejscu przecięcia pionowej osi słońca i horyzontu. To ważne, ponieważ w sześcianie będziemy mieś przekrój z wpisaną elipsą. Przekrój ten musi być taki sam jak kierunek cienia! Więc punkt ten będzie mieć dwie funkcje – kierunek cienia oraz punkt zbiegu.

Zgodnie z poprzednim ćwiczeniem narysuj elipsę w przekroju sześcianu. Po kolei – przekątne, linia pionowa oraz do zbiegu, oś elipsy oraz oś prostopadła, dopiero po tych krokach narysuj elipsę.

Potrzebujemy jeszcze dwóch przekrojów – drugiego pionowego prostopadłego do poprzedniego oraz przekroju poziomego. W tym celu narysuj w dwóch bocznych ścianach sześcianu przekątne i wyprowadź linie pionowe oraz do zbiegu.

Narysuj w obu przekrojach elipsy. Zwróć uwagę ja osie!

Narysuj linię, która będzie styczną dla wszystkich elips. Jest to krawędź okręgu. Zwróć uwagę, że krawędź okręgu styka się w 6 miejscach z elipsami – zawsze tam, gdzie końcy się oś długa. Narysuj linie styczne do poziomej elipsy w zgodne z kierunkiem cienia. Zaznacz reprezentację słońca i wyciągnij z niego styczne do elipsy pionowej (tej mniejszej).

Miejsca styku z kierunkiem cienia i kątem padania promieni utworzyły 4 punkty. Przez te punkty narysuj kształt elipsowaty. To przyszła krawędź cienia rdzeniowego. Zrzutuj 2 punkty z elipsy poziomej na krawędzie podstawy sześcianu oraz dwa punkty na linię prowadzącą do zbiegu z dwóch punktów z pionowej elipsy. Wyprowadź linie w kierunku cienia.

Znajdź miejsca przecięć kątów oraz kierunków. Rób to zawsze tak samo jak w lekcji 5, czyli patrz gdzie masz „kij” i z niego wyszukaj linie przecinające się. Narysuj elipsowaty kształt cienia rzuconego na podłoże.

Pocieniuj kulę. Zwróć uwagę na zaznaczenie miejsca tworzenia się cienia rdzeniowego – tam będzie ciemniejsze miejsce. Przyjmujemy, że otoczenie i bryła są jednolite, dlatego cień rzucony będzie ciemniejszy od cienia własnego.