9.1. ODKŁADANIE DŁUGOŚCI

Żeby zacząć odkładanie jednej określonej szerokości lub wysokości narysuj prostokąt lub kwadrat z przekątnymi. Wyprowadź od niego linie pionowe i poziome z krawędzi bocznych i z miejsca przecięcia się przekątnych. Jeśli będziesz chciał w przyszłości wykorzystać to ćwiczenie to pamiętaj, że możesz to zrobić jedynie na tych dwóch figurach!

Aby przełożyć wysokość w dół musisz narysować linię, która będzie poprowadzona od górnego rogu prostokąta (lewego lub prawego) i będzie przechodzić przez środek dolnej krawędzi prostokąta. Pociągnij tą linię dalej i w miejscu przecięcia się z wydłużoną linią od krawędzi prostokąta narysuj linię poziomą.

Takie samo odkładanie (tyle, że szerokości) wygląda w bok. Tutaj natomiast wyciągasz linię z górnego lub dolnego lewego rogu i chcąc przełożyć tą długość w prawo narysuj linię przez środek prawej krawędzi kwadratu.

Chcąc przełożyć czy w wysokości czy w szerokości jakąś inną długość robimy to w podobny sposób. Jeśli chcesz przełożyć połowę szerokości prostokąta, to wystarczy, że z jednego końca tej połowy narysujesz linię przecinającą pionową krawędź w połowie (jak na rysunku). A jeśli jakąkolwiek inną nieokreśloną bliżej długość, to również z tej określonej długości rysujemy linię przechodzącą przez środek krawędzi prostokąta.

Powtarzając sposób pokazany na rzucie ortogonalnym, rysujemy z górnego lub dolnego lewego rogu prostokąta linię przecinającą połowę prawej pionowej krawędzi tego prostokąta i zaznaczamy miejsce przecięcia z przedłużoną krawędzią prostokąta do zbiegu. Tym samym sposobem odkładamy wysokość prostokąta w dół.

Nie za każdym razem musimy rysować taka linię wychodzącą z rogu prostokąta. Zauważ, że później narysowałam czwarty prostokąt po prawej stronie i przeniosłam go w dół. Dzięki temu po wydłużeniu krawędzi prostokątów, które już miałam na rysunku, stworzyłam prostokąty w perspektywie styczne wobec siebie i równe.

Taka sama sytuacja wystąpi, jeśli chcesz odłożyć czy w szerokości czy w głębokości jakąś długość na poziomej płaszczyźnie. Zawsze wtedy trzeba pamiętać, aby krawędzie takich kwadratów/ prostokątów szły w kierunku zbiegów/ zbiegu.