9.3. KONSTRUKCJA DOMU

W tym ćwiczeniu będziemy korzystać ze zdjęcia domu. Jednak nie będziemy rysować całego domu, tylko jego część. Skupimy się na konstrukcji i rozrysowaniu dokładnie tego, co pomoże nam w rysunku w lekcji 11 oraz 12, gdzie będziemy rysować nowoczesny dom.

Zaczynamy od narysowania prostopadłościanu części domu, które będziemy rysować. Najpierw narysuj linię horyzontu – znajduje się ona w miejscu, gdzie krawędzie cegieł ukazują poziomą linię. Następnie narysuj „pudełko” – korzystaj z metody pokazanej w lekcji 3.

W ścianie lewej oraz prawej narysuj przekątne i wyciągnij z miejsca przecięcia pionowe linie. Odłóż w górę połowę wysokości tej pionowej linii i stwórz trójkąt w perspektywie, którzy będzie ścianą, na której stworzymy dach. Następnie połącz wierzchołki trójkątów – linia ta powinna prowadzić w kierunku prawego zbiegu.

Aby narysować okap dachu wyciągnij z każdego wierzchołka trójkąta linie do zbiegu prawego. Następnie na tym wyciągniętym ze środka wyznacz jakąś szerokość okapu i narysuj linie, które będą iść wzdłuż linii trójkąta. Natomiast w prostokątnej lewej ścianie podziel na pół górną część i wydłuż z miejsca przecięcia linie do zbiegu lewego.

Z wydłużonej linii do lewego zbiegu, wyznacz szerokość ściany lewej, narysuj pionową linię i z dolnej krawędzi lewej ściany domu wydłuż linię do zbiegu lewego. Z tak powstałej ściany narysuj linie do zbiegu prawego i zbuduj „doklejony” prostopadłościan. Natomiast z okapu narysuj linie – z górnego wierzchołka pionową, a z bocznych zgodną z kierunkami przekątnych prostokąta i wyznacz grubość dachu.

Z okapu narysuj dolną część zgodną z liniami do zbiegu. Za to w ścianie prawej frontowej wyznacz przekątne i narysuj linię pionową oraz do prawego zbiegu. Z dołu dokąd dochodzi pionowa linia środkowa narysuj linię do zbiegu prawego i z miejsca przecięcia z dolną krawędzią ściany większego prostopadłościanu również narysuj pionową linię.

Na ścianie frontalnej podziel górną część prostokąta na pół i odłóż do góry 3/4 wysokości. Poprowadź linie do wierzchołka tak, aby nadbudować trójkąt. Za to w większym prostopadłościanie stwórz przekrój przechodzący przez środek „pudełka”. Narysuj przekątne, pionową linię z miejsca przecięcia i dorysuj przekrój dachu. Dorysuj pozostałą grubość dachu.

Na dobudowanym trójkącie z przodu narysuj w ten sam sposób co wcześniej okap. Jednak tutaj zakończenia będą „wchodzić” w gzymsy. Narysuj je tak, aby wystawały poza prostopadłościan. Z wierzchołka trójkąta narysuj linie do zbiegu lewego.

Z lewego końca gzymsu narysuj linię do miejsca, gdzie przecina się pionowa linia środkowa ściany domu z linią do zbiegu wierzchołka dachu. W miejscu gdzie ta linia przecina okap, narysuj linię idącą po tym kształcie i domknij ją do miejsca przecięcia linii do zbiegu z wierzchołka dachu z przekrojem dachu.

W ¾ wysokości w ścianie frontalnej wyznacz 4 równe części. Dwie środkowe będą wyznaczać wysokość okien. Narysuj przez te punktu linie do zbiegu prawego. Na tę chwilę narysuj jedno okno po lewej stronie – pokażę jak możesz je przenieść w prawidłowej perspektywie.

W oknie, które w ramach ćwiczeń pozostanie prostokątem narysuj przekątne i linie do zbiegu prawego. Teraz narysuj dwie linie – obie będą wychodzić z wierzchołków prostokąta i będą przechodzić przez środek wysokości okna ale na pionowej linii, na samym środku ściany frontalnej.

Miejsca przecięcia z dolną krawędzią (lub górną jeśli rysowałeś na odwrót) wyznaczają nam szerokość okna. Narysuj z tych miejsc pionowe linie i popraw prostokąt. U góry zrobiłam to samo, jednak rysując na początku tylko lewą połowę okna i jego krawędzie u góry oraz dołu. Tutaj też można znaleźć środek wysokości i przekątną znaleźć szerokość po prawej stronie.