CZĘŚĆ 1.1. – CHWYT OŁÓWKA

W tym ćwiczeniu skupiamy się na różnych chwytach ołówka. Spróbuj narysować linie proste poziome i pionowe oraz kilka kresek szrafowanych, trzymając ołówek w różny sposób. Znajdź najbardziej wygodny sposób i używaj go przy tworzeniu prac rysunkowych.