CZĘŚĆ 1.10 – LINIE W KOLE

Narysuj najpierw dwie poziome linie blisko krawędzi kartki u góry i u dołu.

Wysokość między tymi liniami to wysokość kwadratu. Dorysuj po lewej stronie pionową linię, która będzie jego krawędzią.

Wysokość odłóż w szerokości i narysuj prawą krawędź kwadratu. Stwórz w nim dwie przekątne.

Dorysuj oś pionową i poziomą przez miejsce przecięcia przekątnych.

Połowa tej osi to promień okręgu. Zmierz go ołówkiem i przełóż od środka tą długość. Im więcej zaznaczysz, tym łatwiej będzie narysować okrąg.

Narysuj okrąg. Staraj się rysować go gładką linią, nieposzarpaną. Możesz w tym celu przekręcać kartkę w różne strony aby to było prostsze.

Zaznacz 16 punktów na okręgu. 4 z nich będą na zakończeniach osi, a 4 w miejscu przecięcia okręgu z przekątnymi. Resztę narysuj pomiędzy tymi punktami w połowie odległości.

Teraz połącz liniami wszystkie punkty po kolei. Najlepiej z jednego punktu narysuj linie do pozostałych i przechodź do kolejnego punktu. Pamiętaj, aby kartka wtedy była sztywno przyczepiona do podłoża!

Jak widać, stworzyliśmy coś na kształt pajęczyny. Wracaj do tego ćwiczenia wtedy, kiedy twoja sprawność w rysowaniu linii zmaleje.