CZĘŚĆ 1.5 – LINIE PROSTE I CIENIOWANIE

Kolejne bardzo rozwijające ćwiczenie, które łączy rysowanie prostych linii oraz cieniowanie. Zaczynamy od zaznaczenia kilku/kilkunastu punktów na kartce papieru.

Łączymy w dowolny sposób nasze punkty prostymi kreskami. Nie musisz od razu narysować idealnej linii, możesz najpierw zamaszyście postawić kreskę z jednego punktu w kierunku drugiego, potem z drugiego do pierwszego, a trzeci ruch niech scali poprzednie dwie linie.

Ruchem cieniowania, o którym wspominałam wcześniej pocieniuj część wielokątów, które powychodziły przez łączenia. Szrafuj w różnych kierunkach, nie tylko w pionie i poziomie. Stawiaj kreski pojedynczo, rysuj od jednej krawędzi.

Zapełnij resztę wielokątów. Skup się nie tylko na samym gładkim cieniowaniu, lecz zwracaj także uwagę na niewyjeżdżanie za krawędzie wielokątów.