CZĘŚĆ 3.1. – GŁADKA PLEXI

Mając przymocowaną płytkę lub trzymając na wyciągniętej ręce, weź marker kredowy i narysuj nim widoczne krawędzie pudełka. Nic się nie stanie jeśli linie nie będą idealne. (Jeśli chcesz wykonać to ćwiczenie najpierw ze mną, to przyłóż płytkę do ekranu komputera lub wydrukuj zdjęcie w formacie A4, przyłóż plexi i wtedy odrysuj widoczne krawędzie).

Wyznacz na swojej kartce papieru odpowiedni rozmiar, który będzie odpowiadać rozmiarowi plexi albo przygotuj gotową kartkę. To oznacza, że jeśli plexi było w rozmiarze A4, to możesz przygotować kartkę w rozmiarze A3/ A2/ A1 itd. Identycznie sytuacja wygląda z formatami B oraz C.

Mając narysowanym markerem krawędzie pudełka i cienia rzuconego, przyłóż płytkę na białej kartce obok swojej kartki, na której będziesz rysować. Dorysuj na pudełku na plexi prostokąt w taki sposób, żeby przebiegał przez dwie pionowe skrajne krawędzie pudełka oraz wierzchołek, który jest najwyżej oraz najniżej.

Narysuj pionową linię, która odpowiada wysokości narysowanego przed chwilą prostokąta. To oznacza, że prostokąt podzielony jest na kwadrat oraz jakąś dodatkową część. Zmierz szerokość tej dodatkowej części i zobacz, że mieści się w szerokości kwadratu 3 razy. To oznacza, że prostokąt posiada proporcję 1 do 1 1/3 .

Zacznij od narysowania dwóch poziomych linii blisko krawędzi kartki. Wysokość między poziomymi liniami to wysokość całego pudełka od rogu, który znajduje się najniżej, do rogu, który znajduje się najwyżej.

Narysuj pionową linię bliżej prawej krawędzi kartki. Następnie zmierz wysokość, która powstała między dwoma poziomymi liniami np. ołówkiem lub kartką i przełóż tą odległość od tej pionowej linii w szerokości w lewo. Stwórz drugą pionową linię. Mamy kwadrat, jeszcze potrzebujemy dodatkowej 1/3 części.

Znajdź odcinek, który będzie mieścić się 3 razy w szerokości lub wysokości kwadratu. Żeby to zrobić, znajdź dowolny odcinek na ołówku, który wyznaczy odległość od paznokcia do końcówki grafitu. Teraz sprawdź, czy ten odcinek mieści się 3 razy w kwadracie. Mierz do momentu, aż znajdziesz taką długość i zaznacz ją po lewej stronie od krawędzi kwadratu. Powstał nam prostokąt o proporcji 1 do 1 1/3 .

Wyznacz w jakiej szerokości znajduje się krawędź rogu pudełka, który znajduje się przy górnej krawędzi poziomej. To jednocześnie róg, który znajduje się najwyżej. Sprawdź ile razy mieści się szerokość od skrajnej prawej krawędzi pudełka do najbardziej oddalonego rogu. Ta szerokość mieści się w szerokości całego pudełka 3 razy. Tak jak wytłumaczyłam mierzenie w kroku trzecim, tak teraz spróbuj znaleźć odcinek i zaznacz go pionową linią.

Przejdź do pionowej krawędzi pudełka, które znajduje się najbliżej nas. Sprawdź szerokość ściany po lewej stronie mierząc ją od tej pionowej krawędzi do skrajnej lewej krawędzi. Sprawdź ile ta szerokość mieści się w szerokości całego prostokąta. Powinna ona mieścić się 5 razy. Znajdź ją i zaznacz.

Wyznacz kąt, pod którym idzie dolna krawędź pudełka ściany po prawej stronie. Z rogu pudełka, czyli z miejsca oznaczonego kółkiem zaznacz kropką kierunek, w którym linia ta podąża. W tym celu na wyprostowanej ręce z jednym okiem zamkniętym, przyłóż krawędź ołówka do krawędzi pudełka i przenieś ten kąt przykładając koniec ołówka do rogu zaznaczonego na kartce, a grafitem zaznacz kropkę.

Narysuj teraz linię przechodzącą przez te punkty. Żeby to ćwiczenie wyszło musisz mieć spełniony warunek wyprostowanej ręki, ale nie tylko. Jeśli rysujesz na sztaludze, to plexi z rysunkiem również powinna być przyczepiona do deski, na której rysujesz. A jeśli rysujesz na stole, to i kartka i plexi powinny być płasko położone.

W przypadku drugiej dolnej krawędzi pudełka po lewej stronie postępuj tak samo. Również sprawdź pod jakim kątem układa się ta krawędź, zaznacz ją najpierw delikatnie małym znakiem, a dopiero potem narysuj linię reprezentującą tą linię.

W tym etapie zaznacz pionową krawędź, która znajduje się najbliżej obserwatora. W tej sytuacji mamy dwie możliwości – albo mierzymy ile sama krawędź mieści się np. w wysokości albo szerokości całego pudełka albo ile mieści się krawędź niewidoczna (tzn. ta, która znajduje się między górnym rogiem tej krawędzi, a poziomą linią u góry). Ten krótszy odcinek będzie mieścić się w wysokości całego pudełka 3 razy. Znajdź tą długość i zaznacz mocniej krawędź pudełka.

Teraz podobnie możesz zrobić z krawędzią pionową znajdującą się po prawej stronie. Możesz też tutaj zmierzyć trzy odcinki, które powstają po prawej stronie. W moim przypadku było to znalezienie relacji odcinka od górnej krawędzi prostokąta do górnego rogu ściany największej (pamiętaj, że poruszamy się wtedy na jednym i tym samym pionie!). Długość ta mieści się w całej wysokości prostokąta 5 razy. Zaznacz mocniejszą linią powstałą pionową krawędź pudełka.

Ostatnia widoczna pionowa krawędź pudełka jest narysowana trochę inaczej. Wyszło podczas rysowania, że wysokość tej krawędzi jest taka sama, jak szerokość zaznaczona na rysunku. To odległość między naszą 1/3 szerokości naszego prostokąta, a 1/3 z proporcji wyznaczonej na początku jak rysowaliśmy prostokąt o proporcji 1 do 1 1/3. Narysuj tą linię.

Wystarczy, że połączysz górne rogi pudełka. Tym sposobem zbudowaliśmy pudełko nie uwzględniając jeszcze perspektywy, którą omówię w następnej lekcji. Jednak widać już na tym etapie zwężające się krawędzie ścian.

W taki sam sposób w jaki wyznaczyłeś kierunek dolnych krawędzi pudełka, wyznacz krawędź cienia rzuconego. Rób to na wyprostowanej ręce i najpierw zaznacz kąt. Dopiero później narysuj linię. Teraz wyznacz długość tej krawędzi cienia. Powinna ona być zbliżona do górnej krawędzi lewej ściany.

Powtórz tą czynność z następną krawędzią cienia. Długość tej krawędzi również będzie zbliżona do linii wyznaczonej w poprzednim kroku.

Narysuj ostatnią widoczną krawędź cienia. Ta linia również powinna kierować się w stronę zbiegu ale prawego. Tutaj już nie trzeba odmierzać tej linii. Wystarczy, że dorysujesz ją do widocznej pionowej krawędzi pudełka. Jeśli chcesz, to możesz dorysować detale pudełka, jednak nie jest to konieczne.