CZĘŚĆ 3.2. – PLEXI – LINIA PIONOWA I POZIOMA

Teraz również posłużymy się płytką plexi, jednak narysujemy nasz pudełko w taki sposób, że będziemy wyszukiwać na jakiej wysokości i szerokości znajdują się np. rogi naszego pudełka, na jakiej szerokości są krawędzie pionowe lub w którym miejscu przecina się krawędź pudełka z linią poziomą i pionową przechodzącą przez środek.

Zacznij tak jak w poprzednim ćwiczeniu od ustalenia formatu początkowego pracy oraz plexi. Narysuj na plastikowej płytce pudełko oraz linię pionową oraz poziomą przechodzącą przez środek. Na swojej kartce również narysuj te dwie linie.

Wyznaczymy najpierw krawędź pionową skrajną po prawej stronie. Jej szerokość mieści się 3 razy w połowie szerokości kartki. Wyszukaj taką szerokość, zaznacz i narysuj pionową linię.

Teraz wyznaczymy górny wierzchołek tej krawędzi. Jej długość na plexi licząc od linii poziomej do górnego wierzchołka mieści się w połowie szerokości kartki 3,5 razy. To oznacza, że najpierw musisz wyszukać taki odcinek, który tyle mieści się w szerokości połowy kartki i zaznaczyć ten odcinek na tej pionowej linii licząc od linii poziomej do góry.

W przypadku dolnego końca proporcja jest taka sama. Wystarczy, że przeniesiesz tą wysokość z góry na dół. Również ją odłóż od poziomej linii w dół.

Teraz musisz znaleźć punkt przez który przechodzi dolna krawędź prawej ściany pudełka. W tym celu wyszukaj taki odcinek w całej szerokości kartki, który zmieści się 5 razy i odłóż ten odcinek od poziomej krawędzi w dół. Następnie przez ten punkt narysuj linię łączącą, która utworzy dolną krawędź.

Musimy znaleźć lewą krawędź naszej prawej ściany. W tej sytuacji wystarczy, że przełożymy odcinek, który został po poprzednim odmierzaniu. To oznacza, że musisz zmierzyć odcinek licząc od poprzedniego zaznaczonego punktu w dół na naszej pionowej linii. Odłóż ten odcinek w szerokości w lewo od pionowej środkowej linii.

Ostatni wierzchołek zaznaczamy w taki sposób, że szukamy najpierw odcinka, który mieści się 2 razy pomiędzy naszą poprzednio narysowaną pionową linią, a linią środkową przechodzącą przez środek kartki. Znajdź ten odcinek i odłóż go w górę od linii poziomej. Następnie połącz dwa wierzchołki – tym sposobem stworzyliśmy prawą ścianę.

Teraz zajmiemy się lewą ścianą. Najpierw wyznaczmy jej szerokość. Mieści się ona trzy razy w wysokości połowy plexi. Kiedy znajdziesz ten odcinek, odłóż go w lewo od lewej krawędzi prawej ściany. Narysuj pionową linię.

Lewy dolny wierzchołek lewej ściany wyznaczymy w taki sposób, że przekładamy odcinek z lewej krawędzi ściany prawej ale licząc od linii poziomej do górnego wierzchołka. Złap ten odcinek i przełóż go na skrajnej lewej pionowej linii licząc od linii poziomej w dół. Następnie połącz dolne wierzchołki.

Lewy górny wierzchołek powstaje przez przełożenie dolnej krawędzi lewej ściany licząc od linii poziomej w górę, oczywiście na lewej skrajnej pionowej krawędzi. Zaznacz to miejsce i połącz z drugim wierzchołkiem.

Ostatni wierzchołek pudełka tworzymy w taki sposób, że przekładamy najpierw szerokość, która mieści się 4 razy w połowie szerokości kartki licząc od pionowej środkowej linii w prawo. Natomiast wysokość przekładamy z drugiej pionowej krawędzi pudełka licząc od lewej tak, aby złapać odcinek mieszczący się od dolnego wierzchołka do środkowej poziomej linii. Przekładamy ją od środkowej poziomej linii w górę.

Miejsce przecięcia buduje nam róg pudełka. Łączymy go liniami, dzięki czemu powstaje nam górna podstawa pudełka. Teraz przechodzimy do cienia rzuconego.

Pierwsza szerokość mieści się dwa razy w wysokości licząc od poziomej linii środkowej aż do miejsca przecięcia się tej linii z krawędzią pudełka. Znajdź tą długość i odłóż ją w prawo od lewej krawędzi kartki. Wysokość natomiast sprawdzamy z lewej skrajnej pionowej krawędzi pudełka licząc od dolnego wierzchołka aż do przecięcia z poziomą środkową linią. Przenosimy tą długość od poziomej linii w dół.

Z miejsca przecięcia rysujemy linię. Jak widać już tutaj nie tłumaczę jak znaleźć tą małą wysokość, która znajduje się od poziomej linii do miejsca gdzie przecina nam się cieć rzucony. Można jednak przyjąć, że jest to około połowa wysokości poprzedniej, kiedy wyznaczaliśmy wierzchołek cienia.

Ostatni wierzchołek cienia powstaje w taki sposób, że przekładamy górną krawędź lewej ściany licząc od poziomej środkowej linii w dół. Natomiast szerokość to linia, którą bierzemy z lewej krawędzi lewej ściany pudełka i przekładamy tą długość od lewej krawędzi kartki w prawo.

Wystarczy, że połączymy linie z wierzchołkiem. Taki sposób możesz używać jeśli masz duży problem z rozmieszczeniem szerokości oraz wysokości różnych obiektów i elementów na swojej pracy rysunkowej czy malarskiej.