CZĘŚĆ 3.3. – PLEXI SIATKA

W tym przypadku narysuj na swojej plexi siatkę złożoną z prostokątów albo kwadratów. Taka metoda pozwala na jeszcze dokładniejsze oddanie tego co chcesz skopiować przez to, że mamy o wiele więcej punktów odniesienia. W tej metodzie mierzenia będzie o wiele mniej, jednak jeśli myślisz o stosowaniu tej techniki w swoich pracach rysunkowych, to musisz taką siatkę zaznaczyć o wiele lżej.

Narysuj siatkę na kartce papieru o takich samych proporcjach jak na plastikowej płytce. Jeśli w naszej sytuacji kwadratów w szerokości jest 7 i w wysokości 5, to taka sama ilość musi być na Twojej kartce.

Pierwsza krawędź to pionowa skrajna prawa krawędź naszego pudełka. Znajduje się na 5 szerokości kwadratu licząc od lewej i jest blisko prawej krawędzi tego kwadratu. Narysuj tą linię. W takich sytuacjach, kiedy widzimy, że coś jest bardzo blisko, to lepiej wymierzać takie proporcje na oko.

Górny wierzchołek tej skrajnej prawej krawędzi przechodzi przez połowę drugiego kwadratu licząc od góry. Natomiast dolny przez delikatnie krótszy odcinek, który w wysokości kwadratu mieści się 2,5 razy. Wysokość ta znajduje się w czwartym kwadracie licząc od góry.

Teraz lewa krawędź ściany prawej pudełka. Przechodzi ona przez połowę szerokości 3 kwadratu licząc od lewej. Natomiast wysokość znajduje się blisko 2 i 4 poziomej linii jak widać na skanie. Zaznacz mocniej widoczne krawędzie.

Połącz wierzchołki liniami aby stworzyły całą ścianę prawą.

Wyznaczmy lewą krawędź pionową lewej ściany pudełka. Mieści się ona w 2/3 szerokości naszego drugiego kwadratu licząc od lewej. W wysokości znajduje się również blisko poziomych linii, tym razem blisko pierwszej oraz 3 licząc od góry.

Połącz wierzchołki liniami aby stworzyły lewą ścianę pudełka.

Ostatni wierzchołek przechodzi przez połowę 5 kwadratu licząc od lewej i znajduje się dość blisko 1 poziomej linii licząc od góry. Zaznacz ten punkt i połącz z pozostałymi wierzchołkami budując górną podstawę.

Na plexi widać, że po pierwsze jedna z krawędzi cienia przechodzi przez skrzyżowanie pierwszej pionowej linii od lewej i trzeciej poziomej od góry. Zaznacz to miejsce. Jeden z wierzchołków cienia rzuconego przechodzi przez 1/3 szerokość 2 kwadratu od lewej i również 1/3 wysokość 2 kwadratu ale od dołu.

Połącz te miejsca linią. Ostatni wierzchołek cienia przechodzi przez 2/3 szerokości pierwszego kwadratu. Wystarczy, że narysujemy pionową linię, sprawdzimy gdzie się przecina z poprzednią narysowaną krawędzią cienia i to miejsce przecięcia będzie kolejnym wierzchołkiem. Od niego wystarczy narysować linię, która dojdzie do mniej więcej połowy wysokości kwadratu pionowej krawędzi lewej naszej lewej ściany pudełka.