CZĘŚĆ 3.4. – MIERZENIE I WIZJERY

W ostatniej technice rysujemy pudełko na żywo. Rysując nie możesz zmieniać miejsca, z którego rysujesz, ponieważ każde przesunięcie spowoduje zmianę tego co widzisz. Musisz mierzyć na wyprostowanej ręce w łokciu, wyciągniętej przed siebie, z jednym okiem zamkniętym. Jak widać na zdjęciu mierzysz wszystko ołówkiem. Następne opisy kroków będą podobne tak jak w ćwiczeniu pierwszym.

Zmierz proporcje naszego pudełka. Powinny one wynosić 1 do 1 1/3. Taką proporcję zaznacz też na swojej kartce.

Tutaj pokazuję jak mierzyć tą proporcję w szerokości.

Szerokość ściany lewej mieści się 5 razy w szerokości całego pudełka. Znajdź tą szerokość i ją zaznacz.

Szerokość, na której znajduje się róg najbardziej oddalony mieści się 3 razy w całej szerokości pudełka.

Żeby sprawdzić pod jakim kątem układa się dolna krawędź prawej ściany pudełka, wyciągnij przed siebie ołówek i zacznij nim obracać do momentu, aż pokryje się jego krawędź z tą, którą chcesz narysować. Z tak trzymanym kątem, przenieś go na swój rysunek.

To samo z lewą dolną krawędzią lewej ściany pudełka. Sprawdź pod jakim kątem układa się krawędź i przenieś ją na swój rysunek.

Aby znaleźć wysokość krawędzi, która znajduje się najbliżej nas, nie musimy mierzyć jej wysokości – można zmierzyć wysokość od jej wierzchołka górnego do wierzchołka znajdującego się najdalej od nas. Wysokość ta mieści się 3 razy w całej wysokości pudełka.

Wysokość, do której dochodzi górna krawędź prawej ściany pudełka wynosi 1/5. Tą wysokość zaznaczamy na skrajnej prawej pionowej linii. Mając wszystkie wyznaczone wierzchołki, możesz połączyć je linią.

Wysokość lewej krawędzi naszej lewej ściany pudełka jest taka sama jak szerokość wyznaczona na zdjęciu. Przenieś ją i dorysuj krawędzie tworzące tą ścianę oraz górną podstawę.

Krawędź cienia rzuconego mierzymy tak samo jak kąt pod jakim tworzyła się dolna krawędź ściany prawej pudełka. Jej długość jest podobna jak górna krawędź lewej ściany.

Kolejną krawędź również tak mierzymy. Także ona ma mniej więcej taką samą długość.

Ostatnią krawędź także mierzymy sprawdzając kąt. Tutaj już nie trzeba mierzyć długości krawędzi cienia, ponieważ wystarczy narysować linię idącą pod odpowiednim kątem do momentu aż przetnie się z krawędzią pudełka.