10 LEKCJA – RODZAJE KOMPOZYCJI

Kompozycja to sposób powiązania elementów formalnych dzieła takich jak linia, bryły, płaszczyzny, plamy barwnych, rozłożenie światła i cienia, tak aby tworzyły całość zgodną z intencją twórcy. Wyróżniamy wiele kompozycji, a w niniejszej lekcji przedstawię takie, które są ze sobą powiązane lub są przeciwstawne. Warto zaznaczyć, że tych rodzajów jest jeszcze więcej, jednak w ramach kursu nie miałoby to większego sensu, co zresztą omawiam pod opisanymi przykładami.

Ale zanim przejdziemy do omawiania poszczególnych kompozycji to warto zaznajomić się z podstawowymi formatami i kształtami, na których będziemy tworzyć nasze prace rysunkowe.