4.2. PERSPEKTYWA JEDNOZBIEGOWA

Aby narysować każde ćwiczenie tak samo jak na skanach, wybierz arkusz B3. Narysuj linię poziomą i pionową, które będą przechodzić przez sam środek kartki papieru. Linia pionowa to nasza oś główna, która jest „trzecim okiem”, natomiast linia pozioma to linia horyzontu. We wszystkich ćwiczeniach w tej lekcji będziemy rozpoczynać każde ćwiczenie od narysowania tych dwóch linii.

Zaznacz punkt obserwacji. Jest to interpretacja miejsca, z którego widz będzie obserwować widok na pudełko. Punkt ten znajduje się na pionowej linii, w tym przypadku oddalony jest od środka o 12 cm. Z miejsca obserwacji zaznacz stożek widzenia, czyli kąt 60˚ (od środka w lewo 30 ˚, od środka w prawo 30 ˚). Narysuj linie przechodzące przez te kąty aż do horyzontu.

Cyrklem narysuj okrąg przechodzący przez miejsca przecięć tych linii z linią horyzontu. To stożek widzenia naszego obserwatora, czyli widok na to co on widzi. W obrębie tego okręgu znajduje się to co nie podlega zbyt dużym deformacjom perspektywicznym. Rysujemy perspektywę jednozbiegową, co oznacza, że nasz punkt zbiegu będzie znajdować się na samym środku. Rysujemy linie zbiegające się oraz dwie linie poziome przecinające linie do zbiegu.

Linie, które się przecięły tworzą prostokątną płaszczyznę oczywiście ujętą w perspektywie. Z wierzchołków wydłużamy pionowe linie do góry i ponad linią horyzontu również tworzymy drugą prostokątną płaszczyznę. Pamiętaj, że w perspektywie jednozbiegowej to co jest po lewej i po prawej stronie od osi głównej pionowej jest symetryczne! W tej sytuacji stoimy przed pudełkami idealnie na samym środku symetrii.

Zaznaczamy dwie kolejne płaszczyzny blisko linii horyzontu. Dzięki nim stworzymy dwa pudełka. Popraw ich widoczne krawędzie. Pudełko, które jest powyżej linii horyzontu jest tak wykreślone, jakbyśmy patrzyli na nie z dołu do góry, jakby lewitowało. Natomiast to na dole jakby było postawione na podłodze.

Ostatnią rzeczą jest narysowanie pudełek, które znajdują się poza obrębem stożka widzenia, (czyli naszego okręgu). Jak widać krawędzie tych pudełek wyglądają nienaturalnie, są wykreślone w perspektywie kolinearnej. W rzeczywistości powinny posiadać krawędzie zwężające się nie tylko do zbiegu znajdującego się na naszej kartce papieru, ale również poza. W następnych lekcjach będziemy przerabiać zagadnienia perspektywy zgodnokątnej. Na tą chwilę pamiętaj, że te dwa pudełka poza okręgiem są wykreślone nieprawidłowo.